Valikko Sulje

Soluton lähiverkko mahdollistaa sujuvan työskentelyn

Kun menemme yhteistyökumppanin toimistolle, kirjaudumme usein palaverin alussa yhteistyökumppanin lähiverkkoon vieraana. Samoin toimimme työmatkalla hotellissa, kun haluamme päästä internetiin ja tarkistamaan työsähköpostit. Lähiverkko on siis tuttu meille kaikille arjessa.

Mutta mitä tulee huomioida, kun hankkii lähiverkkoa omalle toimistolle? Lähiverkon tietoturva on yksi olennaisimmista asioista. Lähiverkon tulee suojata yrityksen järjestelmiä ja tietoja ei-halutuilta käyttäjiltä ja haittaohjelmilta. Lisäksi lähiverkon on toimittava moitteetta, jotta päivittäinen työnteko toimistolla onnistuu. Parasta on, jos lähiverkkoa ei ikäänkuin huomaa lainkaan, se vain mahdollistaa pääsyn internetiin ja sähköpostien lähettämisen, tulostaminen toimistolla onnistuu sujuvasti ja etäpalaverissa yhteydet toimivat häiriöttä.

Soluton lähiverkko tekee kaiken tämän ja paljon muuta.

Kun suunnitellaan yksittäisen yrityksen tarpeisiin sopivaa lähiverkkoa, suunnittelussa on huomioitava mm. seuraavia asioita:

- Montako henkilöä yrityksessä työskentelee? Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän tarvitaan kapasiteettia verkkoliikenteelle. Nykyään yksittäiselläkin työntekijällä voi olla jopa 2–3 laitetta yrityksen langattomassa verkossa

- Miten paljon yrityksessä on verkkoliikennettä? Miten paljon erilaisia sovelluksia käytetään ja kuinka riippuvaisia käytetyt sovellukset ovat verkon kapasiteetista? Kovassa käytössä myös vaatimukset lähiverkon kapasiteetille kasvavat. Tällöin henkilömäärältään pienempikin yritys saattaa tarvita järeämmän lähiverkon

- Sijaitsevatko yrityksen toimistot yhdessä yhtenäisessä tilassa vai onko yrityksellä useamman kerroksen toimisto? Tai onko yrityksellä useita toimipisteitä eri osoitteissa? Useammassa sijainnissa työskentely vaikuttaa tarvittavaan lähiverkkoratkaisuun
IT-päällikkö

Täyden palvelun lähiverkkoratkaisu

Soluton lähiverkko on palvelu, missä saatte yhdellä kuukausihinnalla käyttöönne laadukkaan ja tietoturvallisen lähiverkon. Suunnittelemme juuri yrityksenne tarpeisiin ja tilojenne vaatimuksiin sopivan lähiverkkoratkaisun ja asennamme verkkolaitteet toimistoillenne.

Huolehdimme lisäksi laitteiden valvonnasta ja ylläpidosta ja viemme laitteiden elinkaaren lopussa laitteet pois ja vaihdamme uusiin. Te voitte siis keskittyä verkon käyttämiseen!

Lähiverkko palveluna

 • Selkeä laitekohtainen kuukausimaksu, jolla saatte käyttöönne verkkolaitteet ja niiden ylläpidon
 • Uusimme laitteet säännöllisesti, joten teillä on aina käytössänne nykyaikaiset verkkolaitteet
 • Emme myy valmiita pakettiratkaisuja vaan rakennamme jokaisen asiakkaan verkon vastaamaan juuri heidän tarpeitaan
 • Asennamme verkkolaitteet toimistoillenne, pidämme huolen niiden toiminnasta ja huolehdimme vanhojen laitteiden kierrätyksestä
 • Huolehdimme rikkoutuneet verkkolaitteet pois ja tuomme toimivat tilalle
 • Sopeutuu liiketoiminnan muutoksiin. Olitte sitten muuttamassa uusiin tiloihin, tekemässä huonejärjestelyjä nykyisissä tiloissanne tai laajentamassa toimintaanne, laitemäärät on helppo sopeuttaa muutoksiin

Mitä Soluton lähiverkko palveluna sisältää?

Lähiverkko-palveluun kuuluvat sekä palvelun käyttöönotto että verkon ylläpito.

Käyttöönottoon sisältyy

 • Tarpeiden kartoitus asiakkaan kanssa
 • Tilojen ja nykyisen verkon tilanteen selvitys ja ongelmakohdat
 • Verkon asennussuunnitelma
 • Asennukset asiakkaalla
 • Verkon testaus ja viimeistely

Käyttöönoton hinta määräytyy yrityksen koon mukaan.

Verkon ylläpitoon sisältyy

 • Verkon valvonta
 • Ohjelmistopäivitykset
 • Ongelmien selvitykset
 • Yksinkertaiset konfiguraatiomuutokset
 • Rikkinäisten laitteiden vaihdot
 • Elinkaaripalvelut

Ylläpidon hinta määräytyy käytössä olevien laitteiden mukaan.

Onko yrityksellänne jo verkkolaitteet, mutta haluaisitte niihin automaattisen valvonnan? Vai haluaisitteko asiantuntija-apua verkkolaitteiden valintaan, verkon suunnitteluun ja asennukseen, mutta haluatte hoitaa valvonnan muulla tavoin?

Ole yhteydessä myyntiimme, niin käydään yhdessä läpi tilanteenne ja suunnitellaan siihen sopiva verkkoratkaisu.

Lähiverkon rakennus asiakkaan tarpeen mukaan

Jokainen asiakkaamme on erilainen ja näin myös asiakkaidemme lähiverkkotarpeet eroavat toisistaan. Siksi emme ole rakentaneet valmiita paketteja, vaan räätälöimme yrityksellenne sopivan lähiverkkoratkaisun.

Esimerkkiemme avulla voit kuitenkin arvioida, millainen lähiverkkoratkaisu voisi olla yrityksellenne paras.

Asiakkaamme on 5 hengen asianajotoimisto. Toimistossa on kolme toimistohuonetta ja neuvotteluhuone.

Soluto suosittelee asiakkaalle lähiverkkoratkaisua, joka koostuu:

Palomuuri S

Kytkin S (PoE)

Tukiasema S, 2 kpl

Kuukausihinta

n. 75€ / kk

Kaksi tukiasemaa riittää kattamaan asiakkaan toimiston. Kaikki tietokoneet käyttävät verkkoa langattomasti ja yrityksellä on käytössä yhteinen tulostin, joka on kytketty verkkoon verkkokaapelilla. Asiakas käsittelee työssään pääosin tekstidokumentteja ja sähköpostia. Käyttötarve ja asiakkaan kokoluokka huomioiden, kevyt palomuuri on yritykselle sopiva ratkaisu. 

Asiakkaamme on 30 hengen suunnittelutoimisto. Suunnittelijat työskentelevät avokonttorissa ja lisäksi tiloissa on kaksi neuvotteluhuonetta. Suunnittelutoimistolla on oma paikallinen palvelin.

Soluto suosittelee asiakkaalle lähiverkkoratkaisua, johon kuuluvat

Palomuuri M

Kytkin M (PoE)

Kytkin M (työasemat, palvelin)

Tukiasema M, 4 kpl

Kuukausihinta

n. 215€ / kk

Suunnittelijoilla on käytössään tehokkaat kiinteät työasemat, jotka on kytketty lähiverkkoon suoraan verkkokaapeleilla siirtonopeuksien maksimoimiseksi. Suunnittelijat käyttävät yrityksen palvelimelta resursseja työssään. Yrityksen ylempi hallinto käyttää pääasiassa Microsoft 365 -palveluja kannettavilla tietokoneilla.

Asiakkaamme on 150 hengen asiantuntijayritys. Yritys toimii yhdessä rakennuksessa, mutta kolmessa eri kerroksessa. Toimistolla on kahdessa kerroksessa avokonttorit, lisäksi ylimmässä kerroksessa 8 toimistohuonetta. Lisäksi kahdessa alimmassa kerroksessa on yhteensä 4 neuvotteluhuonetta.

Soluto suosittelee asiakkaalle lähiverkkoratkaisua, johon kuuluvat

Palomuuri L

Runkokytkin

3 kpl kytkin L (poe).
Tukiasemat jaettu kytkinten kesken tasaisesti​

Tukiasema L, 8 kpl
Tukiasema S, 4 kpl

Kuukausihinta

n. 720€ / kk

Yrityksen asiantuntijat ovat Microsoft 365 palveluiden tehokäyttäjiä ja kaikki yrityksen tieto on Microsoftin pilvipalvelimessa. Tukiasemat kattavat kaikki yrityksen tilat kattavasti. Tukiasemat on kytketty kerroskytkimiin, jotka ovat rakennuksen kellarissa sijaitsevan runkokytkimen kautta yhteydessä palomuuriin ja tätä kautta verkkoliikenne ohjataan internettiin. Palomuurissa on käytössä tehokkaat IPS-ominaisuudet  suojaamassa käyttäjien koneita.

Verkkoteknologia kehittyy koko ajan huimaa vauhtia. Jos yrityksesi ostaa omaksi verkkolaitteet, ne saattavat olla teknologialtaan vanhentuneita yllättävän nopeasti ja uusien osto edessä. Soluton lähiverkkopalvelussa et omista laitteita vaan maksat kuukausihintaa niiden käytöstä. Ja samalla kuukausihinnalla vaihdamme laitteet nykyaikaisiin säännöllisin väliajoin.
talouspäällikkö​

Langattoman verkon kartoituspalvelu

Joskus syntyy tilanne, että toimiston nettiyhteys hidastelee tai siihen tulee toimintahäiriöitä esim. tietyssä osassa toimistoa ilman heti tunnistettavaa syytä. On mahdollista, että tiloissa tai niiden läheisyydessä on häiriöitä aiheuttavia laitteita, joita tukiasemat eivät pysty tunnistamaan (esim. mikroaaltouunit tai sääasemat, joiden tutkat pakottavat lähiverkon tukiasemat vaihtamaan kanavia ja tämä taas voi aiheuttaa toimintahäiriöitä lähiverkossa). Näissä tilanteissa tarvitaan erikseen tehty toimistotilojen kartoitus, jotta ongelman lähde voidaan tunnistaa ja ongelma ratkaista.

Myös tilanteissa, joissa langattoman verkon toiminta on tavanomaista kriittisempää, lähiverkko kannattaa kartoittaa säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi toimistotilojen naapurustossa tapahtuvat muutokset (joita voi olla vaikea huomata) voivat aiheuttaa yllättäviä verkko-ongelmia yrityksen langattomassa lähiverkossa. Kartoittamalla verkon toimintaa säännöllisesti tällaiset häiriötekijät voidaan tunnistaa ja niiden vaikutukset ehkäistä.

Soluto toteuttaa langattoman verkon kartoituksen erikseen tähän tarkoitukseen suunnatuilla, spektrianalyysiä hyödyntävillä mittalaitteilla.

Varanettiyhteys

Toisinaan internet-yhteyteen voi tulla toimintahäiriöitä, joita ei pystytä ennakoimaan. Tällaisia voivat olla esim. operaattorin verkkovika tai tieremonttia tekevä kauhakuormaaja, joka katkaisee vahingossa yrityksen valokuitukaapelin.
Jotta yrityksen työntekijöiden työskentely ei keskeydy internet-yhteyden korjauksen ajaksi, yritys voi ottaa käyttöön varanettiyhteyden.

Varanettiyhteydet toimivat langattomalla teknologialla.

Tietotekniikkanoviisi: WLAN:sta VPN:än, palomuurista kytkimeen

Jostain syystä verkkoon liittyvien asioiden oppiminen on ollut minulle vaikeaa. Välillä olen jo luullut ymmärtäneeni verkon toimintalogiikasta paljonkin, mutta hetken kuluttua tieto on jälleen hävinnyt päästäni. Jäsentyneen tiedon tilalla ovat vain sanat WLAN, Wi-Fi, VPN, palomuuri, kytkin, runkokytkin ja tukiasema.
Fixu-Frendy-Logo-2021

Kokonaisvaltainen IT-tuki ja -ylläpito

Fixu on yhdistelmä asiantuntevaa IT-käyttäjätukea, pilvipalvelupohjaista keskitettyä laitehallintaa ja IT-ympäristönne jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.