Valikko Sulje

Salattu sähköposti luottamukselliseen yhteydenpitoon

Yritykset lähettävät päivittäin lukemattomia sähköposteja niin asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen kuin yrityksen sisälläkin. Osa sähköposteista sisältää luottamuksellista tietoa, minkä ei haluta joutuvan vääriin käsiin. Salatulla sähköpostiyhteydellä lähetetty viesti löytää oikean vastaanottajansa ja mahdollistaa myös tietoturvallisen vastaamisen.

Takuuvarma- salattu sähköposti

 • Turvallinen ja luotettava tapa lähettää luottamuksellista tietoa asiakkaalle tai yhteistyökumppanille
 • Helppokäyttöinen niin yrityksen työntekijöille kuin asiakkaille. Ei vaadi rekisteröitymistä, salasanoja tai ohjelmien asennuksia koneille
 • Antaa asiakkaalle mahdollisuuden aloittaa salatun sähköpostiyhteyden yrityksen kanssa (kustomoitu versio)
 • Suojaa myös salatun viestin liitetiedostot
 • On mahdollista kustomoida yrityksen omaan brändiin, jolloin asiakas näkee heti, keneltä salattu viesti on tullut
 • Mahdollista ottaa käyttöön kaikille yrityksen työntekijöille tai vain muutamille
 • Tarjoaa mahdollisuuden lähettää vastaanottajan puhelimeen avauskoodin, jolla salatun sähköpostiviestin voi avata
 • Selkeä hinnoittelu
 • Taustalla suomalainen teknologia

Milloin tavallinen, milloin salattu sähköpostiyhteys?

Sähköpostin lähettäminen asiakkaalle tai yhteistyökumppanille on yksi arkisimmista ja tavallisimmista toiminnoista yrityksen arjessa. Sovimme aikatauluista, lähetämme markkinointiviestejä, viestimme ajankohtaisista asioista. Milloin voimme käyttää tavallista sähköpostia, milloin pitäisi valita salattu sähköposti?

GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 2018 tuoden mukanaan useita sääntöjä tietojen käsittelyyn. Monella toimialalla lait ja asetukset olivat jo aiemminkin ohjanneet tietojen käsittelyä ja sitä, mitä tietoa voi lähettää tavallisessa sähköpostissa, minkä tiedon lähettämisessä tulee käyttää salattua sähköpostiyhteyttä.

Useilla yrityksillä on myös omat tietosuojaohjeensa siitä, millaista tietoa yrityksestä voi lähettää ulos tavallisella sähköpostilla, milloin tulee käyttää salattua yhteyttä.

Tavallisimpia salatulla yhteydellä lähetettäviä tietoja ovat

 • Henkilötietoja sisältävät dokumentit
 • Pankkitiedot
 • Arkaluontoista asiakas-, yhteistyökumppani- tai työntekijätietoa sisältävät dokumentit
 • Tuotekehitykseen ja tutkimukseen liittyvät tiedot
 • Yrityksen talouteen ja johtamiseen liittyvät tiedot

Jos on epävarma, onko sähköpostissa lähetettävä tieto luottamuksellista, on parempi käyttää varmuuden vuoksi salattua yhteyttä. Takuuvarma -salattu sähköposti tarjoaa helppokäyttöisen ja turvallisen sähköpostiyhteyden luottamuksellisen tiedon lähettämiseen.

Yrityksen ilmeeseen kustomoitu salattu sähköposti tuo monia hyötyjä

Takuuvarma- salattu sähköposti voidaan kustomoida yrityksenne brändin mukaiseksi, jolloin asiakkaanne tai yhteistyökumppaninne vastaanottamassa viestissä näkyy selvästi yrityksenne nimi, logo ja muu brändi-ilme. Näin asiakkaanne on helppo olla varma, että viesti tulee juuri teidän yritykseltänne.

Kustomoitu salattu sähköposti mahdollistaa myös asiakkaan aloittaman salatun sähköpostiyhteyden

Monella toimialalla on tärkeää, että myös asiakas pääsee aloittamaan salatun sähköpostiyhteyden yrityksen kanssa. Takuuvarma- salatun sähköpostin kustomoitu versio mahdollistaa sen, että myös asiakas voi lähettää ensimmäisen salatun sähköpostiviestin.

 

Asiakkaan aloittama salattu sähköpostiyhteys toteutuu siten, että yrityksenne kotisivuille linkitetään mahdollisuus salatun sähköpostin lähettämiseen. Asiakas voi sisällyttää viestiinsä liitetiedostoja ja myös ne salataan samalla tavoin kuin itse viesti. Käyttö on asiakkaalle helppoa eikä vaadi rekisteröitymistä ja salasanojen käyttöä.

Salattu sähköposti käyttöön kaikille tai nimetyille yrityksen työntekijöille

Kun yrityksessä otetaan salattu sähköposti käyttöön, on hyvä miettiä, ketkä yrityksen työntekijöistä tarvitsevat salattua sähköpostiyhteyttä työssään. Joissain yrityksissä riittää, että vain tietyillä yrityksen työntekijöillä on käytössään salattu sähköpostiyhteys. Tällaisia henkilöitä ovat usein toimitusjohtaja sekä henkilöstö- ja talousasioista vastaavat työntekijät.

Kuitenkin monilla toimialoilla, kuten asianajotoimistoissa sekä terveys- ja sosiaalialalla, lähes kaikkien yrityksen työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu luottamuksellisen tiedon käsittely. Silloin voi olla hyvä miettiä salatun sähköpostiyhteyden käyttöönottoa kaikille yrityksen työntekijöille.

Niillä yrityksen työntekijöillä, joille on otettu käyttöön salattu sähköpostiyhteys, on mahdollista lähettää salattuja viestejä myös yrityksen jaetuista sähköpostilaatikoista. Näin esimerkiksi henkilöstövastaava, jolle on otettu käyttöön salattu sähköposti, voi lähettää salattuja sähköpostiviestejä myös rekrytoinnin jaetusta sähköpostilaatikosta.

Takuuvarma- salattu sähköposti toimii myös yhteydenpidossa pankkien ja oikeuslaitoksen kanssa. Tavallisesti salattu sähköposti vaatii tunnusten luomisen, mikä ei ole mahdollista näiden tahojen kanssa viestiessä. Takuuvarma- salattu sähköposti ei vaadi erillisten tunnusten luomista, joten luottamuksellinen yhteydenpito on helppoa kaikkien tahojen kanssa.
IT-päällikkö

Näin käytät Takuuvarma- salattua sähköpostia

Takuuvarma- salatun sähköpostin käyttö on helppoa niin viestin lähettäjälle kuin vastaanottajalle.

Kun lähetät salatun sähköpostiviestin asiakkaallenne tai yhteistyökumppanillenne

 1. Kirjoita sähköpostiviesti normaalisti ja liitä siihen haluamasi liitetiedostot.
 2. Kirjoita osoitekenttään vastaanottajan perään .s (testi@yritys.fi.s).
  s-tunnisteen perusteella sähköpostipalvelin lähettää viestin salattavaksi Soluton Takuuvarma-salatun sähköpostin palvelimelle
 3. Viesti tallennetaan salattuna palvelimelle ja siitä lähetetään vastaanottajalle ilmoitusviesti, joka mahdollistaa viestin lukemisen

Kun asiakas tai yhteistyökumppani lukee salatun viestin

 1. Vastaanottaja klikkaa ilmoitusviestin mukana tullutta linkkiä ja saa yhteyden palvelimelle, missä salattu viesti on valmiina luettavaksi
 2. Vastaanottaja voi kirjoittaa oman vastauksensa viestiisi ja liittää siihen myös omia liitetiedostojaan. Vastaanottaja voi lähettää vastausviestinsä normaalisti ilman .s-lisäystä osoitteen loppuun, sillä sinun aloittamasi salattu sähköpostiyhteys on edelleen voimassa välillänne
 3. Nyt sinä saat palvelimelta ilmoitusviestin, että sinua odottaa salattua viestiyhteyttä pitkin tullut viesti

Lisäksi Microsoft Outlook -sähköpostiin on mahdollista saada suoraan liitännäinen, joka tekee .s-päätteen lisäämisen puolestasi.

Joissain tilanteissa on myös tärkeä saada lisäturvaa luottamuksellisen viestin lähettämiseen. Takuuvarma Salattu sähköposti sisältää 100 kpl käyttäjäkohtaisia tekstiviestejä, joilla lähetetään salatun sähköpostiviestin avauskoodi vastaanottajalle. Näin voidaan varmistaa, että luottamuksellisen viestin avaa varmasti juuri oikea henkilö.

Takuuvarma- salattu sähköposti laskutetaan yrityksen käyttäjämäärien, ei sähköpostitilien määrän mukaan. Verrattuna sähköpostitilien määrään kytkettyyn laskutukseen, Takuuvarma- salattu sähköposti on yritykselle edullisempi.
talouspäällikkö

Hinnoittelu

Kuukausimaksut

Salattu sähköposti kaikille yrityksen työntekijöille

6,80€/kk/käyttäjä

Sisältää rajattoman määrän salattuja sähköpostiviestejä sekä 100 kpl salatun viestin avauskooditekstiviestejä

Salattu sähköposti nimetyille yrityksen työntekijöille

9,80€/kk/käyttäjä

Sisältää rajattoman määrän salattuja sähköpostiviestejä sekä 100 kpl salatun viestin avauskooditekstiviestejä (nimetyt käyttäjät)

Kustomointilisenssi

10€/kk

Yrityksen ilmeeseen kustomoitu salattu sähköposti, joka mahdollistaa mm. asiakkaan aloittaman salatun sähköpostiyhteyden

Avauskooditekstiviestit

0,25€/kpl

(jos yksittäinen käyttäjä lähettää yli 100 tekstiviestiä/kk)

Asennusmaksut (kertamaksu)

Secure.takuuvarma.fi-asennus

300€

Sisältää Soluton Takuuvarman ilmeeseen suunnitellun salatun sähköpostialustan asennuksen

Yrityksen ilmeeseen kustomoitu salattu sähköposti-asennus

700€

Sisältää yrityksen omaan graafiseen ilmeeseen kustomoidun salatun sähköpostialustan asennuksen