Valikko Sulje

Palvelinratkaisu tarpeen mukaan

Kun suunnittelet yrityksenne palvelinratkaisuja, on useita asioita, joita on hyvä ottaa huomioon.

 • Pitääkö palvelimen kyetä käsittelemään isoja tietomääriä?
 • Haetko ennemmin täydentävää palvelinratkaisua tilanteessa, missä yrityksessänne on aloitettu iso projekti ja palvelinkapasiteettia tarvitaan lisää?
 • Onko yrityksellenne merkitystä sillä, missä palvelimen tiedot sijaitsevat maantieteellisesti?
 • Mietittekö, onko toimistollanne sijaitseva paikallinen palvelin edelleen teille paras ratkaisu vai olisiko aika siirtyä kokonaan tai osittain pilvipalvelupohjaiseen virtuaalipalvelimeen?

Oli tilanteenne mikä tahansa, Solutosta löydätte tilanteeseenne sopivat palvelinratkaisut.

Yksittäisen asiakasyrityksen palvelinkokonaisuus on usein yhdistelmä eri palvelinratkaisuja. Tällöin puhutaan hybridipilvimallista. Asiakkaalla voi olla omissa tiloissaan paikallinen palvelin, jonka tiedot on varmistettu Azure-pilvipalvelimelle. Tai yrityksellä voi olla kotimaisessa konesalissa sille dedikoitu virtuaalipalvelin ja Azuresta täydennetään nopeasti palvelinkapasiteettia, kun meneillään on palvelinkapasiteettia vievä tuotetestaus.
IT-päällikkö​

Mukautuva ja kustannustehokas virtuaalipalvelin

Virtuaalipalvelimen edut ovat kiistattomat tilanteessa, missä haluatte helposti ja kustannustehokkaasti käyttöön palvelimen, jonka kapasiteettia on mahdollista muuttaa nopeastikin yrityksen muuttuvissa tarpeissa.

Virtuaalipalvelimen etuja ovat

 • Mahdollisuus nopeaan käyttöönottoon
 • Tarpeisiin mukautuva kapasiteetti (esim. muistin määrä, prosessorien lukumäärä, tallennustila jne.)
 • Mahdollisuus hankkia lisäkapasiteettia esim. testiympäristön luomista varten
 • Helposti ennakoitava kuukausikustannus
 • Mahdollistaa sujuvan etätyön ajasta ja paikasta riippumatta nopeiden ja tietoturvallisten yhteyksien ansiosta
 • Ei tarvetta fyysisen palvelimen hankkimiselle omalle toimistolle ja pitkää sitoutumista valittuun palvelinratkaisuun

Soluton virtuaalipalvelimet sijaitsevat korkean tietoturvan konesalissa Espoossa.

Microsoft Azure - konesali pilvessä

Azure-virtuaalipalvelin on Microsoftin tarjoama konesali pilvestä. Microsoftin tarjoaman palvelinratkaisun palvelimet sijaitsevat n. 40 eri konesalissa maailmanlaajuisesti.

Voit siirtää koko palvelinkapasiteettisi Azureen tai hyödyntää sitä kotimaassa sijaitsevan palvelinjärjestelmän tukena.

Azuren etuja ovat

 • Azure-palvelinten kapasiteettimäärät ovat käytännössä rajoittamattomat. Mikäli alussa on vaikea arvioida, miten paljon palvelinkapasiteettia tarvitaan ja miten pitkäksi aikaa, Azure muokkautuu tilanteen vaatimuksiin
 • Kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille voi olla eduksi sijoittaa palvelut sille maantieteelliselle alueelle, missä palvelimen käyttäjät sijaitsevat fyysisesti. Näin varmistetaan, että palvelut toimivat mahdollisimman nopeasti sillä maantieteellisellä alueella missä pääosa käyttäjistä sijaitsee
 • Azuressa on valittavana suuri määrä osittain Azureen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja, joiden käyttöönotto on yrityksellenne edullisempaa, mikäli teillä on käytössänne Azuren palvelinratkaisu. Löydät listan ohjelmistoista täältä

Paikallinen palvelin

Vaikka nykyään puhutaan enemmän pilvipalvelupohjaisten virtuaalipalvelimien eduista, myös paikallinen palvelin on edelleen varteenotettava vaihtoehto monella toimialalla ja yrityksessä.

Paikallisen palvelimen etuja ovat

 • Tieto sijaitsee fyysisesti lähellä, mikä on eduksi esim. Isoja tiedostoja käsiteltäessä
 • Tiedot on tallennettu Suomen rajojen sisällä
 • Internetyhteyden ongelmat eivät vaikuta paikallisen palvelimen toimintaan
Virtuaalipalvelimen kustannukset määräytyvät sen käyttöön tarvittavien resurssien mukaan (muistin määrä, prosessorien lukumäärä, tallennustila jne). On tärkeää mitoittaa resurssit riittäviksi, että järjestelmät toimivat käyttäjän näkökulmasta nopeasti. Resursseja ei kannata kuitenkaan ylimitoittaakaan, jotta ei synny turhia kuluja.
talouspäällikkö

Suomessa sijaitseva konesali vai konesalien maailmanlaajuinen verkosto?

Soluto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden valita joko suomalaisessa konesalissa sijaitsevan virtuaalipalvelinratkaisun tai Microsoft Azure-pilvipalvelinratkaisun, missä konesalit sijaitsevat Suomen rajojen ulkopuolella, n. 40 konesalissa ympäri maailman.

Onko sillä sitten merkitystä, missä konesalit sijaitsevat maantieteellisesti? Joissain tilanteissa on, joissain tilanteissa ei niinkään.
Osassa toimialoista saattaa olla hyvinkin tarkkoja rajoituksia tiedon maantieteelliseen sijaintiin liittyen. Näitä aloja ovat esim. asianajotoiminta, patentit sekä valtiolliseen turvallisuuteen liittyvät alat. Pilvipalvelujen tietoturva on kuitenkin niin pitkälle hiottu, että yritykset voivat luottaa tietojensa olevan turvassa myös ulkomaisessa konesalissa.

Turvallisesti kotimaisesta konesalista

Soluto toimittaa virtuaalipalvelinratkaisuja korkean toimintavarmuuden konesalista Espoosta. Konesalin sähkönsyöttö, Internet-yhteydet ja kriittisimmät verkkolaitteet ovat aina vähintään kahdennettu. Paikallisten varmuuskopioiden lisäksi varmuuskopioita tehdään myös toiseen Suomessa sijaitsevaan konesaliin, josta vikatilanteissa pystytään palauttamaan tiedot uuteen tai vanhaan sijaintiin.

Maantieteellisesti hajautettu palvelinverkosto

Azure–järjestelmä ja sen palvelimet sijaitsevat aina Suomen rajojen ulkopuolella. Maantieteellisesti joitain palveluita on hyvä hajauttaa Suomen ulkopuolelle esim. riskienhallinnan näkökulmasta. Azure-palvelinjärjestelmä voidaan sijoittaa siihen globaaliin sijaintiin, jossa käyttäjät pääosin sijaitsevat. Esim. mikäli loppukäyttäjät sijaitsevat pitkälti Aasiassa, kannattaa Azure-järjestelmä asentaa tällöin Aasian Azure-konesaliin.

Molempia yhdistellen

Monessa tilanteessa on järkevää pitää asiakkaan käytössä oleva palvelinjärjestelmä fyysisesti joko Suomessa sijaitsevassa konesalissa tai asiakkaan omissa tiloissa. Tällöin Azure-konesalista voidaan ottaa kahdennettuja ratkaisuja tai palveluita, jotka toimivat joko nykyisen fyysisen pääjärjestelmän rinnalla kuormaa tasaavina tai palvelukatkosta lieventävinä ratkaisuina.

Tietotekniikkanoviisi: Seikkailu palvelinnimiviidakossa

Jos oli verkon toimintaperiaatteen ymmärtäminen Tietotekniikkanoviisille hieman haastavaa, palvelinpuolella päänvaivaa tuottavat monet nimikkeet. On virtuaalipalvelinta, pilvipalvelinympäristöä, hybridipilvipalvelumallia, paikallista palvelinta, dedikoitua palvelinta, fyysistä palvelinta ja varmistuspalvelinta. Mitä nämä kaikki sanat tarkoittavat ja mitä eroja ja yhtäläisyyksiä niillä on?

Apua palvelinjärjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehittämiseen

Tarvitsitte sitten apua palvelinjärjestelmänne kehittämiseen, uuden palvelinjärjestelmän käyttöönottoon tai olemassaolevan palvelinjärjestelmän ylläpitoa, löydätte kaikki palvelut Solutosta.

Palvelinjärjestelmän kehittäminen

Tuntuuko teistä, että nykyinen palvelinjärjestelmänne ei taivu enää nykypäivän tarpeisiin? Vai kiinnostaako teitä siirtyminen paikallisesta palvelimesta osittain tai kokonaan pilvipalvelupohjaiseen virtuaalipalvelimeen? Oletteko epävarmoja, millainen palvelinratkaisu olisi sopivin juuri teidän yrityksellenne? Me autamme teitä löytämään sopivan ratkaisun. Ole yhteydessä myyntiimme, niin käymme läpi tilanteenne ja toiveenne palvelinratkaisulle.

Palvelinjärjestelmän käyttöönotto

Saatte meiltä palvelinjärjestelmien käyttöönotot Windows-, Apple-, Linux- ja Unix-ympäristöihin. Teemme koko käyttöönoton puolestanne tai mikäli haluatte itse ylläpitää ja räätälöidä järjestelmän, saatte meiltä tarvittavat pääkäyttäjätunnukset ja pääsyt palvelinjärjestelmään.

Palvelinjärjestelmän ylläpito

Tarjoamme palvelinten ylläpitoa sekä käyttöönottamillemme että asiakkaalla jo valmiiksi oleville palvelimille. Soluton Fixu-asiakkaana saat palvelinylläpitoon liittyen

 • Laitehallinnan palvelut (automaattiset päivitykset, automaattiset hälytykset vikatilanteissa, palvelimen ja palvelinsovellusten hallinta)
 • IT-tukea 1h/palvelin
 • Asiantuntija-apua palvelinjärjestelmien kehittämiseen
 • Voit ottaa palvelinhallinnan lisäksi Fixu-palvelumme käyttöön myös muille IT-latteillenne. Tutustu Fixu-palvelukokonaisuuteemme tästä.
Fixu-Frendy-Logo-2021

Kokonaisvaltainen IT-tuki ja -ylläpito

Fixu on yhdistelmä asiantuntevaa IT-käyttäjätukea, pilvipalvelupohjaista keskitettyä laitehallintaa ja IT-ympäristönne jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.